สนับสนุนโดย


 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • Partners
 • TAPMA'S Highlight

  ประชาสัมพันธ์!! การจัดอบรมและสอบวัดระดับความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อน

  หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ (IMIARU) ร่วมกับสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย ได้มีการจัดอบรมหลักสตูร “วิศวกรรมการอบชุบทางความร้อน” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันไท...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญเข้าร่วมรับการทดลองประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

  ขอเชิญเข้าร่วมรับการทดลองประเมินสมรรถนะ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต” “Quality Control Technology for Future Automo

  ขอเชิญสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต” “Quality Control Technology for Future Automotive Industry” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ...

  อ่านต่อ

Automotive directory

Thai Autoparts Manufacturers Association

เข้าสู่หน้าดาว์นโหลด