ติดต่อเรา : สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2. ตึกสิรินทร.(ตึกหลัง).
ชั้น. M ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ. เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ : (66) 02- 286-9166, (66) 02- 286-9167

แฟกซ์ : (66) 02- 286-9168, (66) 02- 286-9169

มือถือ : (66) 086-576-9679, (66) 086-566-4476

Email : tapma@thaiautoparts.or.th Website : www.thaiautoparts.or.th