สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

7 อาคารนพณรงค์ ชั้น 8 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 02-693-3909 Fax. 02-938-2512-3 E-Mail : priwit_parnsingh@dimerco.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณประวิทย์ ปานสิงห์ (ลาออกแล้ว)
2. คุณสมยศ ไชยสงคราม

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการด้าน LOGISTIC

ทุนจดทะเบียนบริษัท

15 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 60


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก