สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

64/42 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ถ.เหมราช ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-955-618 Fax. 038-955-628 E-Mail: t.chatsuda@tbfst.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนพดล ขาวเมืองน้อย
2. คุณเกรียงไกร วิเชียร
3. คุณเบญจมาศ พวยนอก

ผลิตภัณฑ์

OIL FILTER, AIR CLEANER, AIR REFINER, OIL PRESSURE VALVE

ทุนจดทะเบียนบริษัท

300 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 720


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก