สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

700/701-702,700/757 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

Tel. 038-447-500 Fax. 038-447-462-3 E-Mail:Plertamornmongkol@tenneco.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณภูเบศ เลิศอมรมงคล
2. คุณจุฬาลักษณ์ จันทรโคตร
3. Ms.Orawan Kankasikam

ผลิตภัณฑ์

Exhaust System ตรา WALER

ทุนจดทะเบียนบริษัท

80 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 25% - ต่างชาติ 75%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 206


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก