สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โกมูยา (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

55/37 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-966-0866 Fax. 02-909-1943 E-Mail: win@gomuya.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปรเมศร์ ลี้โกมลชัย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตที่ปัดน้ำฝน ชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

12 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 43


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก