สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

135 ม.12 ถ.เพชรเกษม 120 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

Tel. 02-420-9696 Fax. 02-023-4800 E-Mail: overseas@sammitrauto.com piyawan.nam@sammitrauto.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณมณีรัตน์ โพธิ์ศิริสุข
2. คุณอัจฉรา เหล่าประภัสสร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตแหนบรถยนต์, อุปกรณ์จานไถ, ใบมีดพรวนดิน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

30 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 207


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก