สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์

ที่อยู่ (Address)

131,133 ซ.เอกชัย 110 ถ.เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel. 02-895-1959 Fax. 02-894-7759 E-Mail: rsr.enterprise@yahoo.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกฤตธัช เผ่าศิริกุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตมู่เล่ย์หน้าข้องเหวี่ยง, ฟลายวิล

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 10


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก