สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท วอลเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 06-07 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-687-0388 Fax. 02-687-0377 E-Mail: service.th@walter-tools.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวิพัฒน์ บูรณะภากรณ์
2. คุณโอลิเวอร์ ซิมเมอร์เรอร์
3. คุณสุรัชนี วงศ์วิบูลย์กุล

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย Walter, Walter Titex, Walter Prototyp (Cutting Tools)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

100 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 1% - ต่างชาติ 99%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 18


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก