สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

700/89 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160

Tel. 038-454-983-7 Fax. 038-454-988 E-Mail: khanitta.j@attg.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวานิช ผุดผ่อง
2. คุณปิยรัตน์ พุฒยางกูร

ผลิตภัณฑ์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานไอชิน ทากาโอกะ ประจำภูมิภาคเอเชีย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 224


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก