สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

84/1 ซ.รามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. 02-105-5999 Fax. 02-105-5995 E-Mail: siri.p@stcontrol.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณศิริ ประกฤติพงศ์
2. คุณภานุพงศ์ จุฬาดิลก
3. คุณลภัส วรรณะพิม

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนสินค้าด้านออโตโมชั่น,สินค้าด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และสินค้าด้านไฟฟ้ากำลัง

ทุนจดทะเบียนบริษัท

40 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 107


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก