สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อุตสาหกรรมไฮเพ็ชอุปกรณ์ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

99/2494 ม.16 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-735-8900, 02-735-9000#129 Fax. 02-735-9011 E-Mail: asiaforge@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกำพล ไพโรจน์กีรติกุล 083-242-8006

ผลิตภัณฑ์

เกียร์ ชุดขับเคลื่อนรถยนต์ ก้านสูบ ข้อต่อโซ่รถแทคเตอร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

51 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 42


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก