สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

119 ม.12 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 093-582-5361 Fax. 02-174-6301 E-Mail:pepcoltd@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณรัฐพล จริยานุกูลพันธ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตบูช , เบ็กเก็ต

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 38


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก