สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-685-6789 Fax. 02-685-6790 E-Mail: phuriday@big.th.com kannapon@big.th.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณจันทิมา ชูช่อ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตแก๊สใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

760 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 436


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก