สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

56,56/2 ม.3 ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-182-1275-82 Fax. 02-182-1283-84 E-Mail: ttd@toptechdiamond.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ 081-820-7013
2. คุณจตุรงค์ พิศุทธ์สินธุ์
3. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ผลิตภัณฑ์

รับสั่งทำชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

80 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 88


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก