สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 3007 ชั้น 30 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-233-2112 Fax. 02-233-2111 E-Mail: thunyarat.paisanwongdee@ifsworld.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุกฤตา กีรติธรรม
2. คุณธัญญารัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผลิตภัณฑ์

จัดทำระบบซอร์ฟแวร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

9 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 12


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก