สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ศรีเทพไทย ออโต้บอดี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

150 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-705-0001-3 Fax. 02-705-0003 E-Mail: STI_CO_LTD@YAHOO.COM

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพิมพ์ภัค ไตรจักรภพ
2. คุณศิริชัย ไตรจักรภพ
3. คุณศรีวัฏ ไตรจักรภพ

ผลิตภัณฑ์

ดัดแปลงตัวถัง

ทุนจดทะเบียนบริษัท

3 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 72


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก