สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1/7 ซ.บางนา-ตราด 34 ถ.บางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. 02-361-2223-24 Fax. 02-361-2225

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกมล กันตจารนิติ
2. คุณประกิจ สินอยู่
3. คุณเอมิการ์ กัญญา

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ล็อคเบรค-คลัช, ล็อคยางอะไหล่, อุปกรณ์ล็อคเกียร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 42


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก