สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

ชั้น 15 บางนาทาวเวอร์ เอ 2/3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-338-6100 Fax. 02-751-9009 E-Mail: Pornchai.lapcharoenwongsa@linde.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพรชัย ลาภเจริญวงศา
2. คุณภาคภูมิ จิตตวิสุทธิวงศ์
3. คุณพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์

ผลิตภัณฑ์

ก๊าซอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1,036,800 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 838


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก