สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

54/4 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

Tel. 02-811-4800-5 Fax. 02-811-4808 E-Mail: INFO@CPARTSINDUSTRY.COM

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวีณา ฉิมตะวัน

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 48


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก