สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

622 ห้อง1-6 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel. 02-624-1999 Fax. 02-644-9253 E-Mail: somsak.sophonsakulwat@basf.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธนะชาติ เหล่าศิริพงศ์
2. คุณจงลักษณ์ นิติกิจไพบูลย์
3. คุณสมศักดิ์ โสภณสกุลวัฒน์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตสารเคมีผสมสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

700 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 530


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก