สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เมทเท็กซ์ ออโต้พาร์ท จำกัด

ที่อยู่ (Address)

260/2 ม.6 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

Tel. 038-530-200-4 Fax. 038-530-207 E-Mail: Wisrut.pen@hotmail.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอภิชาติ ไตรหัตถการ
2. คุณวิศรุธ เพ็งสุวรรณ์

ผลิตภัณฑ์

แม่พิมพ์, จิ๊ก ฟิกเจอร์, ชิ้นส่วน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 140


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก