สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ลูป ฟิลเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

14/13-16 ถ.จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel. 02-214-6615 Fax. 02-214-6617 E-Mail: jareerat-1@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธนชาต ธนาดำรงศักดิ์
2. คุณแสงอรุณ ธนาดำรงศักดิ์

ผลิตภัณฑ์

ไส้กรองสำหรับยานพาหนะและ SHOCK ABSORBER

ทุนจดทะเบียนบริษัท

100 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 233


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก