สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

475 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Tel. 02-291-6314-21 Fax. 02-291-3828, 02-291-7937 E-Mail: yaowares.csp@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์
2. คุณเยาวเรศ ซอเฮ็ง
3. คุณวีณา ทองแพ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนและเหล็กแผ่น

ทุนจดทะเบียนบริษัท

621 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 251


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก