สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

75/14,75/17,85 ม.5 ซ.วัดโสภณาราม ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-833-891 Fax. 034-833-894 E-Mail: Varoonchai.l@Samchaisteel.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวรุณชัย ลีกาญจนากร

ผลิตภัณฑ์

ท่อสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1,085 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 663


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก