สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทัทชาม (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

128/203 ชั้น19G อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400

Tel. 02-612-0359 Fax. 02-612-0359 E-Mail: ittiphon.puttipokin@thatcham.org

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเดนนิส มีนส์
2. คุณอิทธิพล พุฒิโภคิน
3. คุณปิยะนันท์ เพชรทองเกลี้ยง

ผลิตภัณฑ์

ให้การรับรองคุณภาพชิ้นส่วน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 5


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก