สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไอคิวเอ็มซี อ้อพติมั่ม คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

1298 ซ.อุดมสุข ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel. 02-694-3655 Fax. 02-276-8262 E-Mail: ysukrit@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุกฤษณ์ โรจนวิไลกุล

ผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ระบบคุณภาพ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 9


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก