สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

284 ถ.อ่อนนุช ต.ประเวศ อ.ประเวศ กทม. 10250

Tel. 02-762-3000 Fax.02-762-3030 E-Mail: smp@sumipol.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1.คุณทองพล อุลปาทร
2.คุณประณัยยา อุลปาทร
3.คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล

ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, เครื่องมือซ่อมบำรุง, เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

400 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 180


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก