สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

241 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Tel. 037-270-900 Fax. 037-274-225 E-Mail: nathee.bo@dsst.daicel.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1.คุณนธี บุญอุทิศ
2.คุณพรรษมนต์ รวีพัฒนพงศ์
3.คุณพัชรีภรณ์ ใจเย็น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและขายอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการพองลมในถุงลมนิรภัย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

270 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 571


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก