ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และคณะกรรมการ ตอนรับสถานทูตเม็กซิโกในประเทศไทย

  • News
  • News
  • News
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณถาวร ชลัษเฐียร อุปนายกฝ่ายบริหาร-วางแผนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
และ คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 


ตอนรับ


คณะเดินทางจากสถานฑูตแม็กซิโกในประเทศไทย

 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ งานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 201606-27-2016 Post by TAPMA