ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศและเอกสารประกอบ งานเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่”

  • News
  • News
  • News
  • News
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการเสวนา กันอย่างล้นหลาม
ในงานเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่” 


โดย
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยายนต์ไทย กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดเสวนา


และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิช่วงเสวนา

คุณโกวิทย์  ว่องกลกิจศิลป์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  สภาอุตสาหกรรมฯ

คุณอริยะ ทวนทอง
อุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs / Cluster สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

คุณพีรศักดิ์  โหสกุล
ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายเศรษฐกิจ-ภาษี สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ผู้ดำเนินการเสวนา:  คุณสุพจน์ สุขพิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MR 215-217  ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา ในการนี้ทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


เอกสารประกอบการเสวนาไฟล์ดังแนบ09-29-2016 Post by TAPMA