ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบโล่แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดทำโครงการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
 • News
“พิธีมอบโล่แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดทำโครงการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องเมเปิ้ล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ บางนา

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จัดทำโครงการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 4 สาขาอาชีพ คือ 1.ช่างเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะร้อน 2. ช่างเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน 3. ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก และ 4. ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 26 กันยายน 2558 – 19 กันยายน 2559  และบัดนี้การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้จัด“พิธีมอบโล่แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดทำโครงการฯ จากคุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนนยานยนต์ไทย และงานเลี้ยงขอบคุณคณะทำงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

โดยมีหน่วยงานเข้ารับโล่ ดังนี้
1)       บริษัท ไชยาพรรณเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2)       บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
3)       บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
4)       บริษัท เอ.เค.พี เทคโนโลยี จำกัด
5)       บริษัท เอส.บี.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6)       บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก  จำกัด (มหาชน)
7)       บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด
8)       บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
9)       บริษัท ไทยฟอจ์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด
10)   บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
11)   บริษัท ศรีบริสุทธิ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี  จำกัด
12)   บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด
13)   บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
14)   บริษัท เอเคนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่
1)       ดร.ธงชัย อรัญชัย                         มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
2)       ดร.คมสันต์ งามขำ                        มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
3)       นายปฏิวัติ บุญมา                         มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
4)       นายมนตรี วงษ์สุวรรณ                    มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
5)       นายสุริยา ประสมทอง                    มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
6)       นายอานนท์ พ่วงชิงงาม                  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
7)       ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี                 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
8)       นายอนุชิต คงฤทธิ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
9)       ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร             มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
10)   นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน                   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน10-07-2016 Post by TAPMA