ข่าวสารและกิจกรรม

สำรวจข้อคิดเห็นเพื่อ ขอข้อมูลประกอบการจัดทำแผนหลักและออกแบบการใช้พื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

เรื่อง    สำรวจข้อคิดเห็นเพื่อ ขอข้อมูลประกอบการจัดทำแผนหลักและออกแบบการใช้พื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
 
เรียน    สมาชิกกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 
          ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติขึ้น ณ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ 1,235 ไร่ และเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ททดสอบในครั้งนี้มีความสอดคล้อง เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการในประเทศ
          ทางสมอ. จึงใคร่ขอท่านผู้ประกอบกรอกแบบสำรวจ ตามเอกสารแนบ และส่งกลับมายัง โทรสาร 02-509-9059 email: testctr2016@gmail.com

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่: ทีมสำรวจตลาด เบอร์ติดต่อ 0943315258 email: testctr2016@gmail.com

****ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ***10-18-2016 Post by TAPMA