ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขัน TAPMA Family Rally 2016

เรื่อง     ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขัน  TAPMA Family  Rally  2016         

 

เรียน     บริษัทผู้สนับสนุนกิจกรรม Tapma Family Rally 2016
เรียน     ผู้เข้าร่วมแข่งขันและสมาชิก Tapma ทุกท่าน

 

           สืบเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น ได้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ  เพราะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ  และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA) จึงมีความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงาน TAPMA Family Rally ปี2016 ออกไปก่อน  และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้รับความขอบคุณอย่างสูงจากคณะกรรมการTAPMAมา ณ  โอกาสนี้ด้วย

 
10-18-2016 Post by TAPMA