ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์!! การจัดอบรมและสอบวัดระดับความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อน

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมและสอบวัดระดับความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อน

 

        เนื่องจากทางหน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาสำหรับการขึ้นรูปโลหะ (IMIARU) ร่วมกับสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย ได้มีการจัดอบรมหลักสตูร “วิศวกรรมการอบชุบทางความร้อน” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันไทยเยอรมัน นิคมอมตะนคร ชลบุรี  และจัดทำการการสอบวัดระดับขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีสนามสอบให้เลือก 2 สถานที่  คือ 1.อมตะนคร ชลบุรี  (ณ โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์) และ 2. เหมราชอีสเทิร์น ระยอง (ณ บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง)

 

 
07-09-2018 Post by TAPMA