ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศและเอกสารสรุปการสัมมนาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง“การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมจากภาครัฐ มุ่งสู่ Industry 4.0”

  • News

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค และจัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมจากภาครัฐมุ่งสู่ Industry 4.0” สัมมนา “เมื่อแม่น้ำเปลี่ยนทิศ…..การปรับตัวสู่เทคโนโลยียุคใหม่…” “How to cope with Change.......Disruptive Technology” เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์  แก่มวลสมาชิก  และผู้สนใจโดยทั่วไป ในเวลา 13.00-16.00น.


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างล้นหลาม

โดยมีหัวข้อสัมมนา

1. Keynote Speech หัวข้อ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมจากภาครัฐ มุ่งสู่ Industry 4.0”    โดย  

    -  ดร.พสุ   โลหารชุน

        อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    กระทรวงอุตสาหกรรม

2. การสัมมนาในหัวข้อ “เมื่อแม่น้ำเปลี่ยนทิศ ....... การปรับตัวสู่โลกยุคใหม่”     

        “How to cope with Change ....... Disruptive Technology” โดย

                                    -  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์

                                       ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


                                   -  คุณธนา  เธียรอัจฉริยะ

                                      Acting Chief  Marketing  Officer

                                      ธนาคารไทยพาณิชย์  

 

ในการนี้ทางสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อคิดเห็นของท่าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


เอกสารสรุปการสัมมนากดังแนบ04-09-2017 Post by TAPMA