ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนา

  • News
เรียน     สมาชิกสมามผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
เรื่อง     ขอเชิญสัมมนา
 “คนไทย 4.0 เพื่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 4.0”

           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจติดตามสถานการณ์ได้ทันและมีส่วนร่วมในการพัฒนา สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “คนไทย 4.0 เพื่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องรัชวิภา (ชั้น 2 อาคารธารทิพย์) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
 
          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณฐิติพงษ์ ขนุนทอง โทร 062-9626451
แฟกซ์ 02-286-9168-9 หรือ อีเมลล์ thitipong.tapma@gmail.com 
(รับเพียง 70 ท่านเท่านั้น สงวนสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนมาก่อน)
          ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 256006-07-2017 Post by TAPMA