ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมออกบูธ งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยาานยนต์ แลอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (ครั้งที่ 9) 


       ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กำหนดจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (The 9th Thailand Auto Parts & Accessories 2020: TAPA2020)ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2561 (วันเจราจาธุระกิจ : 2 - 4 เมษายน 2561, วันจำาหน่ายปลีก : 5 เมษายน 2563) ณ อาคาร101-104 ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค (BITEC) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการผลิตและ ตลาดส่งออกสินค้ารวมทั้งธุรกิจบริการอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพในตลาดโลก


       ขอเรียนให้ทราบว่างานแสดง สินค้า ยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 (TAPA 2018) ที่ผ่านมาประสบความสำาเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็น ที่คาดหมายว่า งาน TAPA 2020 จะเป็นเวทีการค้าระหว่างประเทศที่นำผู้ซื้อจากต่างประเทศทั่วโลกมาพบกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยมากยิ่งขึ้น และเป็น โอกาสอันดีที่ท่านสามารถใช้เวทีนี้ในการเจรจาการค้า ประซาสัมพันธ์บริษัท และเปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ ของ ท่าน โดยท่านจะได้พบผู้ซื้อรายใหม่ๆ ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต์


       ในการนี้ สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการธุรกิจต้านสินค้า ยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมงาน TAPA 2020 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
11-04-2019 Post by TAPMA