ข่าวสารและกิจกรรม

แบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

เรื่อง สอบถามผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

 

เรียน    สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย         แบบสอบถาม Covid-19

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยและทั่วโลก กำลังเผชิญกับวิกฤตไวรัส "โควิด-19" (Covid-19)

(coronavirus disease starting in 2019) ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน

รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อาทิเช่น ปัญหาจากการหยุดโรงงานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ปัญญาการปิดประเทศคู่ค้าอันส่งผลต่ออุปสรรคทางการส่งออกนั้น

 

ในการนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สมาชิกฯ ต้องการให้ช่วยเหลือ หรือเสนอแนะเป็นมาตรการต่อ

ภาครัฐฯ ต่อไป สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ กลับมายังสมาคมฯ

ทางอีเมล์tapma@thaiautoparts.or.thanchana.tapma@gmail.com  ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563สอบถามผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 และสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

ก่อนเวลา 15.00 น. จักขอบคุณยิ่ง 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณติดต่อ  ดร.อัญชนา ส่วนมนทิระ /โทรศัพท์ 085-904-2544
05-12-2020 Post by TAPMA