ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ กลุ่มอาชีพยานยนต์ชิ้นส่วน ครั้งที่4/60

  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
  • News
            คุณอัชณา ลิมป์ไพทูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ กลุ่มอาชีพยานยนต์ชิ้นส่วน ครั้งที่4/60 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และได้มีโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ โอกาสนี้ด้วย06-12-2017 Post by TAPMA