ข่าวสารและกิจกรรม

“การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ความร่วมมือของประชารัฐ”

การสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ความร่วมมือของประชารัฐ

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้กำหนดจัดการสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ความร่วมมือของประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ในวันพุธที่ 13   กันยายน 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่างๆดังนี้

1.หัวข้อ”การพัฒนาบุคลากรต้นน้ำ เพื่อรองรับ Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์”

โดย คุณพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

2.หัวข้อ”ภารกิจของ AHRDA กับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

โดย คุณอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

3.หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพสมัยใหม่”

โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)

4.หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม สู่เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต”

โดย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

5.หัวข้อ “นโยบายรัฐฯ สนับสนุนด้านกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรในสถานประกอบ

โดย คุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

                ซึ่งการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ ท่านสมาชิกได้รับองค์ความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่การเตรียมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม การฝึกยกระดับฝีมือของบุคลากรที่ทำงานในสถานประกอบการให้ก้าวทันต่อการข้ามไปสู่ Industry 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ และการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
09-14-2017 Post by TAPMA