ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนา“สมรรถนะของคน หุ่นยนต์ เทคโนโลยี.....ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต” : Autoparts The Next

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บัดนี้ การยกร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาประชาพิเคราะห์ร่างมาตรฐานฯ ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องซากุระ ชั้น 11 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐิติพงษ์ ขนุนทอง โทร 062-9626451 mail: Thitipong.tapma@gmail.com  

ID Line :Beerysway

 และรวบกวนส่งแบบตอบรับกลับมา ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้


01
02
03
04
05


10-05-2017 Post by TAPMA