เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

ผู้สนับสนุน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15