สนับสนุนโดย


  • Partners
  • Partners
  • TAPMA'S Highlight

    ภาพบรรยากาศและเอกสารสรุปการสัมมนาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง“การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมจากภาครัฐ มุ่งสู่ Industry 4.0”

    ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00น. ณ แกรนด์ฮอลล์ 202 ไบเทค(บางนา)

    อ่านต่อ

Automotive directory

Thai Autoparts Manufacturers Association

เข้าสู่หน้าดาว์นโหลด