• kenburns1

สนับสนุนโดย


 • Partners
 • Partners
 • TAPMA'S Highlight

  TAPMA Newsletter September-December 2017

  จดหมายแจ้งข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 จากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) จัดทำโดย ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำ "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์"...

  อ่านต่อ
 • TAPMA'S Highlight

  ขอเชิญร่วมสัมมนา“สมรรถนะของคน หุ่นยนต์ เทคโนโลยี.....ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต” : Autoparts The Next

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บัดนี้ การยกร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาช...

  อ่านต่อ

Automotive directory

Thai Autoparts Manufacturers Association

เข้าสู่หน้าดาว์นโหลด