สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

82 ม.3 ซ.ลาซาล 11 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. 02-749-0527 Fax. 02-744-4043

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุคนธ์ เสร็จสวัสดิ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตถุงมือเพื่อความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

9 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 50


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก