สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

7/232 ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-953-000 ต่อ 1561 Fax. 038-953-022 E-Mail: nadda-b@sumitomorubber.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณนัดดา พุทธิรงควัตร
2. คุณชนัตถ์ อุโคตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตยางรถยนต์ (Dunlop & falken)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

14,000 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 4,602


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก