สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท พารากอน สตีล ซัพพลายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

309 ม. 3 ถ.บางโปรง ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Tel. 02-755-5100 Fax. 08-756-2626 E-Mail: Suchat@paragonsteel.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุชาติ ศิริทิพย์วานิช

ผลิตภัณฑ์

นำเข้าและจำหน่ายเหล็กอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 191


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก