สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

19/2 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Tel. 038-265-555 Fax. 038-265-556 E-Mail: adm@alphacast.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Ann C. Lee

ผลิตภัณฑ์

หลอมหล่อเหล็กไร้สนิม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

420 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1,690


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก