สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด (สาขาที่ 00002)

ที่อยู่ (Address)

2/360 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel.02-757-9544-50 Fax.02-757-8589 E-Mail: pakpoom.v@thonburi.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1.คุณภาคภูมิ วิริยะพันธ์

ผลิตภัณฑ์

รับประกอบรถยนต์นั่ง และชัชซี รับsub-assembly ชิ้นส่วน เซ็นเตอร์พอร์ชั่น ถังน้ำมัน

ทุนจดทะเบียนบริษัท

230 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 943


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก