สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โกโจพาร์ทส สแตนดาร์ด จำกัด

ที่อยู่ (Address)

119/3 หมู่ 3 ถ.จรัญญานนท์ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180

Tel. 038-538-585, 840-611-2 Fax. 038-538-588 E-Mail: kpsmkt@csloxinfo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเกรียงศิลป์ ลิ้มนันทรักษ์
2. คุณบุรี สารอด
3. คุณจีระนันท์ ฉายาพงศ์

ผลิตภัณฑ์

รับจ้างปั๊มชิ้นส่วนโลหะ อุปกรณ์ชิ้นส่วนไฟฟ้า ยานยนต์ และรับจ้างทำแม่พิมพ์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2.9 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 64


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก