ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต” “Quality Control Technology for Future Automo

ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ


เรื่อง “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอนาคต”

        “Quality Control Technology for Future Automotive Industry”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. นำเสนอเทคโนโลยีการวัดเพื่อการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทย 

3. นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

 

จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว ฯ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

 

โดยท่านสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที

http://www.nimt.or.th/seminar/index.php?idproject=10  

ภายในวันวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

 

 

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์ 0 2577 5100 ต่อ 1215

 

 

 08-01-2018 Post by TAPMA