ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา online ฟรี! ASE Webinar Series#3: แนวโน้มและการปรับตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หลังวิกฤตโควิด-

เชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ ที่จะนำเสนอมุมมองจากผู้บริหารค่ายผลิตรถชั้นนำและผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถึงทิศทางของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรและควรปรับกลยุทธ์ไปในรูปแบบใดเพื่อให้พร้อมรับมือและเอาตัวรอดจากวิกฤตินี้

 

ลงทะเบียนที่: https://www.asew-expo.com/2020/en/webinar3.asp
06-16-2020 Post by TAPMA